Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Immortal
Immortal

March 04 2017

Immortal
Czasami nadmierna wyobraźnia staje się prawdziwym przekleństwem.
— Dean Koontz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLove-Life Love-Life
Immortal
Wczoraj, kiedy Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, to poczułam jakby róża przez otwarte wpadła okno.
— W. Szymborska
Reposted fromeryawen eryawen viaLove-Life Love-Life

July 09 2015

Immortal
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje

July 06 2015

Immortal
THE BEST KISS IS THE ONE THAT HAS BEEN EXCHANGED A THOUSAND TIMES BETWEEN THE EYES BEFORE IT REACHES THE LIPS
Immortal
Miałem zamiar podejść do Ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.
— Piotr Adamczyk, z książki, która ukaże się we wrześniu
Reposted fromxalchemic xalchemic viawyliczanka wyliczanka

July 02 2015

Immortal

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Immortal
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Immortal

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Immortal
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamyzone myzone

June 27 2015

Immortal
Miłością jest, że ty jesteś tym nożem, którym ja grzebię w sobie.
— Franz Kafka
Reposted frommorelove morelove vialappelduvide lappelduvide
Immortal
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki viawyliczanka wyliczanka

June 16 2015

Immortal
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka

June 03 2015

Immortal
0621 bf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPauliora Pauliora

June 01 2015

Immortal
8766 7b36 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 28 2015

Immortal
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viawyliczanka wyliczanka

May 10 2015

Immortal
Uczyłem się zaciskać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawyliczanka wyliczanka
Immortal
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viawyliczanka wyliczanka

May 09 2015

Immortal
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl