Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

Immortal
6755 6c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone
Immortal

May 03 2015

Immortal
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viaanncey anncey

April 27 2015

Immortal
3640 8979
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
Immortal
0295 5b79

April 26 2015

1635 b9f9 500

chandelyer:

Chrystelle Atallah spring 2015 couture

April 23 2015

Immortal
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to,czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
Immortal

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
Reposted fromnotthesame notthesame viaLove-Life Love-Life

April 17 2015

Immortal
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Immortal
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaanncey anncey
Immortal
Szczypta ciebie weszła we mnie i na zawsze mnie zatruła.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanncey anncey

April 15 2015

Immortal
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapunkahontaz punkahontaz

April 12 2015

Immortal
w każdym razie
pierwszy raz w życiu czegoś tak bardzo chciałem
nie mówię o pociągu fizycznym
tylko marzyło mi się poznać Ciebie bardziej
— 12:11 AM
Reposted fromaloneagain aloneagain viaLove-Life Love-Life

April 10 2015

Immortal
Musi pani trochę zobojętnieć, uzbroić się psychicznie przeciwko zbyt silnym uczuciom.
— muszę

April 08 2015

Immortal
7624 75b2
Reposted fromeryawen eryawen viaLove-Life Love-Life

April 04 2015

Immortal
9295 2657
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamortal mortal

March 22 2015

Immortal

March 15 2015

Immortal

Ludzie są słabi. Tak, słabi. Ulegają swoim nastrojom, lękom, emocjom.

March 13 2015

Immortal

March 12 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl